MONTADORA documental.

Productora: Maruxiña Film Company.

Dirección: Alfonso Zarauza.

Enlace a Cineuropa

Sinopsis:

Din que Compostela é a capital dun pequeno país imaxinario.
Unha nación inexistente ou real chamada Galicia.
Un país ben curioso, cáseque esquizofrénico.
Unha nación que non sinten como tal máis da metade dos galegos.
Tamén habería que dicir que é unha nación sen estado ou unha
nacionalidade como a define a constitución española…
ainda que en realidade si que posúe un estado propio:
O estado mental galego.